Povodňový zpravodaj č.3

12. 7. 1997

Vážení čtenáři, opadává povodňová voda i první vlna vzrušení z události, která tragicky otřásla mnohými z nás. Nastává čas počítání škod, a ty jsou nejen hmotné. Mnozí spoluobčané přišli v jediném okamžiku o své domovy, mnoho dalších neví, co je s jejich nejbližšími. Především jim chceme pomoci tak, jak můžeme – získáváním a zprostředkováním dostupných informací. Děkujeme těm z vás, kteří jste nám při tom nápomocni.
Náš zpravodaj vzniká každý den ještě stále ve složitých podmínkách, koneckonců – v podmínkách normálních by jej ani nebylo zapotřebí. Omluvte proto chyby a nepřesnosti, jichž se – ač neradi – můžeme dopustit.

A ná závěr prosba: pro zítřejší, nedělní vydání Zpravodaje hledáme tiskárnu. Prosíme, ozvěte se nám během dneška či noci na čísla uvedená v tiráži.

Redakce

Kam lze dojet vlakem

Podle informací přednosty Hlavního nádraží Olomouc ing. V. Fabíka zajišťují České dráhy osobní přepravu ve směru Olomouc - Přerov (trať 270), odkud lze pokračovat do Otrokovic (trať 330), dále jsou v provozu trať 310 směr Krnov a trať 311 do Šumperka. Cestující z Olomouce se mohou vlakem dopravit i do Brna tratí Olomouc-město - Nová ulice - Prostějov - Brno. Ve směru na Přerov, Hranice a dále přes Valašské Meziříčí je zajišťována přeprava cestujících do Ostravy. Jakýkoli jízdní řád v těchto dnech není k dispozici: Spojení probíhá formou kyvadlové dopravy do cílové staníce a zpět. Pokladny jízdenek a i ostatní pracoviště osobní dopravy na hlavním nádraží jsou v provozu. Na ostatních tratích je spojení přerušeno a dobu obnovení odhadují železničáři na 10 až 14 dní. Během dnešního dne se např. zjišťuje stav tratě a mostů ve směru na Blatec. -mav- 

Olomoucko, den čtvrtý

Přestože voda v Olomouci již značně poklesla, sídliště na Lazcích je stále ještě zatopené

Dnes se přestěhoval olomoucký městský povodňový štáb do budovy radnice. Taképrimátor Ivan Kosatík již byl k zastižení ve svém úřadu.
V rámci odstraňování následků povodní štáb zavedl nový systém v oblasti evakuace. Lidé, kteří byli nuceni opustit svá bydliště a nejsou ještě v evidenci stávajících pěti evakuačních míst, se mají hlásit v informačním centru radnice. Štáb zřídil pět telefonních linek, na nichž se mohou občané informovat o aktuální situaci ve městě:

55 13 356, 55 13 382, 55 13 392, 55 13 434, 55 13 330, 55 13 385.

Informace bude podávat městský rozhlas a auta s tlampači, která budou zajíždět do všech částí města.

Podpora

Adresné vyplácení finanční podpory hodlá štáb podle náměstkyně pirmátora M. Vláčilové „rozjet“ příští týden. Nyní se štáb zpracovává systém účinné kontroly, který by co nejvíce vyloučil možné zneužití peněžitých dávek.

Voda a kanalizace

Jak řekla M. Vláčilová, pitná voda v městském vodovodu je zdravotně nezávadná a dnes v ranních hodinách měla již takový tlak, aby se dostala i do vyšších pater domů. Podle jejich informací zatím není možné čištění kanalizace. Odčerpání vody ze sklepů zajišťují hasiči podle aktuálního seznamu.

Doprava

Dnes postupně začíná v Olomouci fungovat městská hromadná doprava, byly spuštěny všechny troleje, autobusy MHD zatím budou jezdit po trasách linek podle průjezdnosti komunikací. Městský štáb žádá řidiče, aby odstavili svá vozidla ze silnic, po nichž vedou trasy linek MHD, a zatím nejezdili přes most u Bristolu. Olomouc je již přístupné ze všech příjezdových stran.

Náhradní bydlení

Pracovníci Správy domovního fondu nyní vyhledávájí a mapují objekty pro Olomoučany, kteří přišli při povodních o bydlení.

Pomoc a konto

Ředitelství SPT Telecom darovalo ÚMO 5 milionů, které budou podle M. Vláčilové použity postupně a adresně. Vlastní konto pro finanční pomoc zatím město nezřídilo.

Kontejnery na zkažené potraviny

Zkažené potraviny z domácností, restaurací, výroben a prodejen potravin je možno v Olomouci uložit do kontejnerů v sídle Technických služeb, U botanické zahrady 6, ve Chválkovicích (bývalá veterinární nemocnice) a do kontejnerů označených KONTEJNER NA ZKAŽENÉ POTRAVINY, které jsou umístěny v Lazecké ul. 70, na Horním náměstí před divadlem, na Dolním nám. u sjezdu z Panské ul., na rohu Masarykovy a tř. 17. listopadu, na tř. Kosmonautů za panelovými domy, na Gorazdově nám., Na střelnici před hotelovým domem, ve Studentské ulici u Teplotechny, na rohu Palackého a Wellnerovy ul., na rohu ulic Kpt. Jaroše a Finské, v Heyrovského ulici u Policie a na rohu Zikovy a Werichovy ulice.Zkažené potraviny je bezpodmínečně nutno zabalit do PE pytlů, které jsou u kontejnerů k dispozici. Likvidaci většího množství potravin je třeba objednat u asanačního ústavu Mankovice, tel. 0601/527863, 527350,065696281-2. Uhynulá drobná zvířata (kočky, psi, králíci, drůbež) lze odvézt do kontejnerů ve Chválkovicích a v Technických službách. Výskyt ostatních uhynulých zvířat je třeba nahlásit na dispečink veterinární nemocnice na tř. Míru 99, tel. 414050. Hromadný úhyn přímo asanačnímu ústavu Mankovice.

V Olomouci funguje od včerejška pět provizorních ubytoven pro evakuované občany ze zaplavených městských čtvrtí:
   ZŠ Helsinská, tel. č.: 541 32 245
   ZŠ Fr. Stupky, tel. č.: 541 52 07, 541 57 68
   MŠ Jílová, tel. č.: 541 52 33, 541 55 48
   Gymnázium v Čajkovského ulici, tel. č.: 542 04 80
   ZŠ nám. Terera, tel. č.: 541 32 62

O evakuovaných osobách se můžete dozvědět na centrální evidenci, kontaktní telefonní číslo je 0601 220 600.
Na něm by měly být k dispozici seznamy evakuovaných občanů.

Černovír je stále pod vodou

Černovír, pátek 11. července, 17 hodin

Voda pomalu opadává i v Olomouci-Černovíře, okrajové olomoucké části, ale k optimismu má důvod z místních málokdo. Domorodci se brodí ještě vodou a zahajují úklidové práce či záchranu toho, co zbylo. V Černovíře totiž podle odhadu nestojí každý desátý dům a snad každý druhý je silně staticky narušen a hrozí zhroucení. Ve vodě se daří snad jen kaprům, kteří plavou doslova mezi nohama.
Evakuace proběhla v úterý kolem 9. hodiny na člunech do místní školy a v 17 hodin pontony na různá místa v Olomouci (Klášterní Hradisko, školy apod.)

Dnes ještě nefunguje elektřina ani plyn, zásobování je však plynulé. Během včerejší noční návštěvy nás kontrolovali policisté, kteří zajišťují ostrahu před rabováním. Přístupová cesta je přes Lazeckou ulici a černovírský most i pro auta.

Česká pojišťovna pracuje i o víkendu

Česká pojišťovna, a. s., poskytuje ve své olomoucké pobočce na nábř. Přemyslovců 8 občanům své služby i během tohoto víkendu. Dnes (12. 7.) a zítra (13. 7.) jsou od 8 do 20 hodin zajištěny služby na přepážkách, kde mají občané možnost získat potřebné tiskopisy a rady při postupu v jednotlivých pojišťovacích případech. Pracovníci pojišťovny usilují ve spolupráci s občany o urychlené zjištění výše škod v postižených oblastech, aby vyplácení alespoň částečných záloh v tomto počátečním období zahrnulo co největší množství poškozených. Podle informací ředitelky olomoucké pobočky České pojišťovny ing. Knápkové budou potřebné tiskopisy k dispozici i v jednotlivých obecních úřadech v olomouckém okrese, kde budou umožněny také přímé kontakty s pracovníky pojišťovny. Jak upozornila ing. Knápková, občané, kteří žádají náhradu škod, by měli poškozený majetek trvalého charakteru uchovat pro posouzení výše závad.
V pondělí 14. 7. bude olomoucká pobočka České pojišťovny na nábř. Přemyslovců otevřena od 7 do 20 hodin. Otevírací doba poboček ve Šternberku, Uničově a Litovli bude upřesněna po dohodě s příslušnými obecními úřady, pravděpodobně od 8 do 16 hodin. -mav-

Co v Olomouci s odpady

V Olomouci nyní svážejí a likvidují odpad západně od toku řeky Moravy (Olomouc-město, Nová Ulice, Hejčín ad.) Technické služby, (tel. 06022412226), východně od Moravy (Hodolany, Holice, Chválkovice ad.) firma Remit, a to pouze do zítřka (tel. 0602708176). Pro nouzovou likvidaci spadených domů je otevřena skládka v Grygově.Komunikace na celém území města čistí a vodou přinesené klády, padlé stromy apod. likvidují Technické služby (tel. 0602729386). 

Troubky jako po válce

Jak jsme již informovali, zřejmě nejvíce postiženou obcí v okolí Olomouce jsou Troubky, ležící již v přerovském okrese u Tovačova. Podle očitého svědectví pracovníků a dobrovolných spolupracovníků povodňového štábu České katolické charity (ČKCH) vesnice připomíná stav po bombardování. V obci zůstalo jen několik osob, zavřené jsou obchody i Obecní úřad, nefunguje elektřina a telefonní spojení. Hlídkuje zde rota vojáků, několik policistů a dobrovolných hasičů. Většina občanů byla evakuována. Základní potraviny a vodu do Troubek dodává ČKCH, obec navštívil také arcibiskup Jan Graubner. V obci leželo včera stále mnoho uhynulých zvířat, přestože se veterináři snažili o jejich likvidaci. Zakopáno do země bylo 80 000 utopených slepic z drůbežárny.

Přinejmenším 70 domů v Troubkách je zcela zbořeno, mnoho dalších je narušeno a zřejmě se zřítí.

Sdělení okresní hygieničky pro obyvatelstvo okresu Olomouc

Olomoucká okresní hygienička MUDr. Anna Folprechtová nás včera požádala o zveřejnění zásad, které je nutno dodržovat, aby se předešlo infekčním onemocněním. Podle její informace nebyla sice dosud žádná mimořádná epidemiologická situace na Olomoucku hlášena, to však může být způsobeno i zablokováním telefonního spojení a celkovou krizovou situací bezprostředního ohrožení života občanů.
Vzhledem k povodni a také s ohledem na teplou roční dobu je možné očekávat zvýšený výskyt infekčních onemocnění, zejména průjmových. Je proto nutno dodržovat určité zásady chování, které by vedly ke snížení rizika onemocnění infekčními chorobami na minimum.

VODA

Dbejte ve zvýšené míře na úzkostlivé dodržování osobní hygieny, zejména častého umývání rukou. Pijte pouze nezávadnou pitnou vodu. Dle opakovaného sdělení Vodohospodářské společnosti v Olomouci, která průběžně provádí laboratorní vyšetřování vody z veřejné vodovodní sítě, je voda z veřejného vodovodu v současné době zdravotně nezávadná a je možno ji konzumovat.

O případných změnách budete včas informováni. Nepijte vodu z neověřených vodních zdrojů, např. studní, pokud není zjištěna jejich kvalita.

Okresní hygienická stanice v Olomouci (OHS) je připravena provádět laboratorní rozbory vzorků vody z veřejných i soukromých zdrojů vody (studní). Je vhodné předem domluvit termín a způsob dodání vzorků vody s pracovníkem OHS RNDr. Martinem Halatou nebo s dalšími pracovníky hygienických laboratoří OHS v Olomouci (tel. 479 304, 479 309 nebo mobil 0602 786 397).

Není-li to nezbytně nutné, nechoďte do povodňových vod, jsou znečištěny splašky nebo jinými škodlivinami a hrozí riziko vzniku infekčních onemocnění. V žádném případě se v povodňových vodách nekoupejte, neprovozuje v nich vodní sporty a v tomto smyslu dávejte pozor zejména na děti. Nepoužívejte ke koupání koupaliště, jejichž voda byla povodněmi znečištěna.

POTRAVINY

Konzumujte pouze nezávadné potraviny.

Okresní hygienička nařizuje všem prodejcům potravin, aby neprodávali hygienicky rizikové potraviny, které nebyly uchovány při předepsaných teplotách (mléčné, lahůdkářské, masné a rybí výrobky apod.). Je zakázán prodej rozmražených poživatin a je nepřípustné uvádět do oběhu pro lidskou výživu potraviny jakkoliv kontaminované a znečištěné.

Upozorňuji všechny občany, aby při nákupu potravin postupovali ve výše uvedeném smyslu uvážlivě a takto poškozené zboží nenakupovali ani za zvý-hodněné ceny, ani je nepřijímali zdarma.

ODPADY

Zkažené potraviny, zejména živočišného původu, je nutno likvidovat odděleně od ostatního odpadu. O způsobu sběru a likvidace těchto potravin se obracejte na městskou povodňovou komisi (tel. 54 20 966, 54 20 968), nebo - nejste-li obyvateli města Olomouc - na okresní povodňovou komisi (tel. 54 20 958, 54 20 960, 54 20 976).

Pokud jde o likvidaci zvířat nebo zkažených poživatin velkého objemu volejte na olomoucký dispečink kafilerie Mankovice (olomoucké tel. číslo 414050).

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE

Není možné povolit letní zotavovací tábory pro děti a mládež v oblasti postižené povodní.

V oblastech okresu, které nebyly povodní dotčeny, bude postupováno ze strany hygienické služby individuálně a to na základě žádosti provozovatelů těchto táborů, kteří musí jednoznačně prokázat, že jsou splněny požadavky kladené předpisy pro tyto akce. Posuzování těchto žádostí hygienickou službou je možné od 14. 7. 1997.

Až do odvolání je v okresní povodňové komisi Olomouc (tel. 54 20 962, 54 20 958, 54 20 960, 54 20 20 976) pracovník hygienické služby, který vám podá potřebné informace.

Okresní hygienička
MUDr. Anna Folprechtová 

  

Noc na pohotovosti

Celkem 96 pacientů, z toho 38 dětí, bylo ošetřeno na olomoucké lékařské službě první pomoci včera a v noci na dnešek. I když převažovaly běžné problémy, mezi ošetřenými byli zastoupeni zejména obyvatelé ulic Zikovy, Hejdukovy, Lazecké, Na Letné, Skupovy, Trnkovy a dalších ulic v zátopové oblasti. Nejčastější byly choroby z prochladnutí při práci ve vodě či vyklízení zatopených provozoven, přibývá infikovaných ran po kontaktu se záplavovou vodou. Nebyly zaznamenány v podstatě žádné střevní problémy, vyskytly se však již zažívací obtíže po konzumaci starých zásob, které měli obyvatelé v zatopených sídlištích uschovány doma. Lékařská služba první pomoci opět poskytovala pomoc v zatopených oblastech. V odpoledních hodinách byl lékař LSPP dopraven zásluhou vojáků a Tatry 813 do stále zaplavené Skupovy ulice, naproti tomu do polozaplavené Werichovy se již vozidlo LSPP dostalo „suchou nohou“. Půl hodinu před půlnocí dopravili pražští hasiči na člunu lékaře ze stanoviště na ulici Václava III. ke dvěma pacientům do Krameriovy ulice na Letné, kde v noci dosahovala voda stále těsně pod pás. -vír-

Charita vykradena

V noci na sobotu byly odcizeny v sídle Charity Olomouc ve Wurmově ulici auto, počítač s tiskárnou a další věci. Policie zahájila vyšetřování. Proč okradl někdo Charitu, která nezištně pomáhá v této hektické době, nechápeme, ale není to bohužel jev ojedinělý.

Hyeny mezi námi?

Prosíme ty, kteří museli zaplatit vodu či jiné potraviny při nouzových dodávkách dobrovolníky na člunech na Lazce či jinam, aby nám tuto „informaci“ potvrdili na telefonním čísle redakce, případně i s udáním totožnosti prodávajících, protože dodávky byly z humanitární pomoci zdarma!

Informace Telecomu v okrese Olomouc

V důsledku záplav se z celkového počtu asi 50 tisíc telefonních účastníků v olomouckém okrese ocitlo mimo provoz necelých deset tisíc. Telefonní spojení je stále přerušeno v zatopených oblastech Lazců, Letné, Černovíra a Chomoutova, pod vodou zůstaly rozvaděče v ulicích Skupova, Trnkova, Zikova, Fišerova, Radova, na které jsou napojeny příslušné olomoucké obvody. V důsledku zatopení největšího traťového rozvaděče na Žižkově náměstí se ocitly bez telefonního spojení také přednádražní prostor a některé další nezatopené oblasti. Mimo provoz jsou také ústředny v Charvátech, Dubu n. M., Věrovanech, Horce a Bystročicích, kde byla přerušena dodávka elektrické energie. V části Štěpánova a Střeně zůstala zatopena celá rozvodová síť.Podle slov náměstka pro provoz SPT Telecom ing. Smékala je v zatopených oblastech nutno vyčkat na opadnutí vody, na ostatních místech, kde voda ustoupila, se provádějí čistící a vysoušecí práce současně s postupnou výměnou zničených telefonních sítí. Vedení Telecomu žádá občany o trpělivost při urgování poruch. -mav-

 
Výzvy a nabídky

  • Městský povodňový štáb v Olomouci žádá firmy, schopné přistavit kontejnery, aby zatelefonovaly na č. 068/5513257. Firmy, schopné čerpat vodu, ať se ozvou na tel. č. 068/5513353
  • Vzkaz pro pana Sedláře: Míla i paní Kořínková jsou v pořádku u paní Kořínkové doma. Jsou zdravé, Milena se vrátí domů, hned jak to bude možné.
  • Zájemci z řad olomouckých občanů o pomoc při likvidování následků škod po povodni se mohou ode dneška hlásit vždy v 6, 7 a 8 hodin ráno na vrátnici Technických služeb, U botanické zahrady 6.
  • Vedení společnosti Meopta Přerov, a. s. rozhodlo přesunout původní termín celozávodní dovolené všech společností umístěných v areálu podniku na období od 14. do 25. 7. 1997. Zálohy na mzdy budou vyplaceny v pondělí 14. 7. 1997 od 16 hodin v areálu společnosti.
  • U Moravanky v Olomouci se našel kompaktní fotoaparát, majitel může zavolat na tel. 068/5221983, popř. nechat vzkaz na záznamníku.
  • V povodňovém štábu České katolické charity v Křížkovského ul 6 v Olomouci je k dispozici několik petrolejových lamp, lihových vařičů a svíčky.

Potřebujete někoho či něco najít? Chcete někomu něco důležitého vzkázat? Chybějí vám potraviny či jiné věci nezbytné k životu? Rádi byste nějak konkrétně pomohli? Přijďte do naší redakce v Křížkovského ulici 6 v Olomouci nebo zavolejte v kteroukoli dobu na telefonní číslo redakce 068/5222005 nebo na čísla Arcidiecézní charity 068/5229380, 5229390 (večer a v noci). Podle technických možností otiskneme váš stručný text co nejrychleji. Chcete-li, aby vyšel ještě téhož dne, sdělte nám jej do 13 hodin.  

 

Zpravodaj v PDF: 
PDF icon Povodňový zpravodaj č.3
Povodňový zpravodaj č.3Povodňový zpravodaj č.3Povodňový zpravodaj č.3Povodňový zpravodaj č.3