Vlna solidarity

„Dne 8. července, když nastala povodeň, měla naše Charita na kontě 300 000 korun a navíc bylo před výplatami. My jsme ale šli na nulu a všechny peníze vložili do pomoci zasaženým. Byl to risk, ale zároveň bylo třeba rychle pomáhat. Do sbírky nám pak lidé i nejrůznější organizace z České republiky, ale i zahraničí, přispěli téměř 200 miliony korun, takže se pomoc dostala k většímu počtu lidí a ve větší míře. Potvrdilo se, že pomáhat je kulturou srdce, ne ekonomiky.“

Jindřich Suchánek, Arcidiecézní charita Olomouc (dříve Česká katolická charita)

 

Do pomoci lidem uvězněným v patrech zatopených domů se v Olomouci zapojili i vodáci. Vyrazili do ulic na svých loďkách a rozváželi lidem jídlo, vodu i zpravodaj s potřebnými informacemi. Obyvatelé zaplavených domů si vytvořili lanovky, například z košíku, a spouštěli je z oken dolů k vodní hladině, aby je vodáci mohli naplnit.

Vodáci Olomouc

 

„Být připraven je heslo skautů. A nám se to po povodních 1997 povedlo. Hned po opadnutí vody jsme vyrazili se skauty ve věku 12 – 20 let do zasažených okolních obcí. V Leštině jsme čistili kostel, školu, obecní úřad i pekárnu. V Rapotíně jsme zase uklízeli rodinné domky. Lidé byli rádi, zejména ti, kteří neměli velkou rodinu a byli na to vše sami.“

Tomáš Hampl, skautské středisko Skalička Zábřeh

 

„Tělocvičny byly plné evakuovaných, mezi nimi i diabetici. Stres s hladinou cukru udělá moc a lékaři se je obávali nechat bez dozoru, proto jsme je ubytovali na poliklinice v jídelně. Náš personál byl vytížený, nebyl nikdo, kdo by diabetiky pohlídal. Nakonec se úkolu zhostila paní z mého sousedství, je dětská zdravotní sestra. Ve volném čase nastoupila na noční šichtu a potom ráno zase pospíchala rovnou do práce. Díky za takové lidi.“

Jaroslava Horáková, Charita Otrokovice

 

Navigace auta bloudícího v zatopené krajině. I taková překvapení čekala o povodních ve službě na pracovníky otrokovické rozvodny.  Do práce jim občas volala Charita, která měla na drátě řidiče volajícího o pomoc. Cestou narazil na zaplavenou silnici a nevěděl, kudy se může vydat dál. Na rozvodně měli přehled, kde je co průjezdné, kde jde elektrický proud… Podařilo se tak řidiče navigovat a on se dostal do bezpečí.

Rozvodna 400 kV Otrokovice

 

„Po první povodni následovalo ve Vlkoši další ohrožení. Při velké bouři a deštích se protrhla hráz Moštěnky. Prudce lilo a valila se černá mračna, když Vlkovští vyrazili k hrázi pytlovat. Bylo tam asi 120 mužů, po kolena i více se brodili v blátě, úplně zkřehlí a promočení. Ten pohled byl hrozný. Jako když rozhrnete mraveniště a malí človíčkové pytlují, tahají vší silou a rychlostí plné pytle ke břehu a další zase vytahují výš. Když jsme jim podávali horký čaj, jejich ruce se třásly. Člověk sám netuší, kolik v sobě najde síly při takové katastrofě. Při pohledu na naše staré i mladé chlapce se nám hrnuly slzy do očí. Hráz zajišťovali od čtyř odpoledne do desíti v noci. Zachránili ji.

Svatoslava Měchurová, kronikářka Vlkoše

 

Uherské Hradiště a okolí pod vodou. Lidé nacházeli dočasné útočiště v evakuačním středisku. Ženy z řad veřejnosti tam vařily teplé jídlo pro 150 lidí. Firmy zdarma dovážely zásoby jídla v konzervách, dále ovoce a zeleninu, stejně tak hygienické potřeby, prášky a podobně.

Škola – evakuační středisko, Uherské Hradiště

 

„Pamatuji si, jak jedni evakuovaní lidé nevěděli, kam s kohoutem. Starosta vesničky z okolí byl tak hodný, že si jej vzal k sobě. Tamní obyvatelé pak nebyli moc nadšení, kohout kokrhal každý den už od čtyř hodin ráno.“

Anna Konvalinková, Charita Uherské Hradiště

 

Povodně v číslech

Pomoc organizovaná Charitou:

Pro větší přehlednost zde zveřejňujeme pouze část výdajů, které Charita použila při pomoci zasaženým. Podrobnější přehledy se dozvíte v dobové povodňové zprávě či brožuře Charity.

Dobová povodňová zpráva v PDF

Česká katolická charita - Povodeň 1997 - Zpráva o pomoci o pomoci bližním rok po povodni

Prvotní přímá pomoc

Naléhavá materiální pomoc – pečivo, balená voda, hygienické a čistící potřeby, nábytek, elektrospotřebiče, matrace, deky… 28 755 269 Kč

Obnova bydlení

Opravy - Od září 1997 do září 1998 bylo opraveno 412 domácností za celkem 30 181 567 Kč

Dotace pro rodiny, které přišly o dům z formálních důvodů -  28 domácností podpořeno za celkem 5 652 578 Kč

Drobné opravy – 434 domácností za 13 196 013 Kč

Pomoc domácnostem

Příspěvky na otop do 488 domácností v hodnotě 1 903 012 Kč

Zapůjčení vysoušečů – 340 kusů zapůjčeno do celkem 1 020 domácností

Přímá pomoc na nákup zařízení bytů - vybaveno 935 domácností za celkem 24 670 344 Kč

Linka pomoci – Povodeň

Od října 1997 do června 1998 vyřídila 22 944 telefonátů

 

Okres Rekonstrukce domácností Otop Obnova bydlení Přímá fin. pomoc

Bruntál

1 120 819 Kč 199 319 Kč 9 079 235 Kč (80 bytů) 3 346 331 Kč (251 domácností)
Hodonín 133 200 Kč 51 900 Kč 5 300 000 Kč (39 bytů)   79 411 Kč (4 domácnosti)
Jeseník 263 400 Kč 72 524 Kč 2 950 000 Kč (39 bytů) 582 375 Kč (50 domácností)
Karviná 649 867 Kč 145 314 Kč 8 000 000 Kč (25 bytů) 1 082 428 Kč
Kroměříž 297 732 Kč 258 500 Kč 16 000 000 Kč (135 bytů) 20 000 Kč
Olomouc 1 994 619 Kč 522 800 Kč 11 750 000 Kč (278 bytů)

1 212 868 Kč (28 domácností)

Opava 565 114 Kč   1 200 000 Kč (4 byty) 513 914 Kč (33 domácností)
Ostrava 974 282 Kč 39 829 Kč 9 000 000 Kč (50 bytů) 1 065 756 Kč
Prostějov     1 000 000 Kč (50 bytů)  
Přerov 3 281 905 Kč 505 500 Kč 26 850 000 Kč (218 bytů) 315 509 Kč (18 domácností)
Šumperk 756 230 Kč 174 681 Kč 3 500 000 Kč (29 bytů) 516 320 Kč (153 domácností)
Uherské Hradiště 814 550 Kč 250 100 Kč 4 350 000 Kč (45 bytů)

532 255 Kč (1 domácnost)

Zlín 973 059 Kč 231 600 Kč 12 000 000 Kč (61 bytů) 814 800 Kč (1092 domácností)
Vlna solidarityVlna solidarityVlna solidarityVlna solidarity