Povodňový zpravodaj č.7

16. 7. 1997

Vážení čtenáři, uplynul týden od katastrofy, která v naší historii nemá na obdobu a kterou v takovém rozsahu nikdo nečekal. Voda z Moravy zaplavila v Olomouci území dvojnásobně větší, než předpokládali odborníci pro takzvanou stoletou vodu. Teprve teď si uvědomujeme, kolik neštěstí může přinést živel zdánlivě tak mírný, jakým je voda. A zjišťujeme, že i pouhá několikadenní tlakové níže může v základech otřást naší blahobytnou, zdánlivě stabilní existencí.

Voda se tiše a nenápadně vytratila, zůstává po ni nejistota a obavy z epidemií. A nikoli jen z epidemií infekčních chorob – bojíme se i nakažlivé nervozity a zkratkovitých činů či naopak lhostejnosti a fatalismu. K boji proti veškerým epidemiím je třeba odhodlání a trpělivosti všech, ale také optimismu, podpořeného očividnými, razantními činy odpovědných orgánů. Postiženým nepomůže „mapování“ a “monitorování“ situace, handrkování o prioritách a kompetencích, ale – byty, potraviny, peníze. Důležité je, aby měli sami možnost podílet se na obnově svých domovů, bezmocné čekání na pomoc je ponižující a skličující. Prospěšný by možná byl i státem vyhlášený „budovatelský“ program obnovy. 
Věřme, že budeme mít společně dost síly k tomu, aby prožitá tragická událost nezůstala ochromujícím traumatem, nýbrž aby nás překonání jejích následků posílilo.

Redakce

Půl miliardy škod

Podle přednosty olomouckého OkÚ JUDr. F. Neplecha bylo v uplynulých dnech zatopeno asi 15 % okresu. Předběžné škody na infrastruktuře, nemovitostech a zemědělských produktech včetně uhynulých zvířat dosahují půl miliardy korun. Do dneška je stále mimo provoz asi 25 až 30 procent podniků. 

Sutiny se vozí do Grygova

V Olomouci pokračuje likvidace škod i svépomocí.

Na včerejším zasedání městské rady rozhodli její členové o okamžitém přidělování náhradních bytů pro domácnosti, které během povodní přišly o svůj domov. Podle náměstka primátora Pavla Horáka dají přednost rodiny s dětmi, těhotné ženy. Rovněž budou prověřovat možnost prozatímního ubytování u příbuzných. Město poskytlo z vlastního fondu zatím 25 bytů, mezi ně patří i bytové jednotky s pečovatelskou službou. Usiluje také o náhradní bydlení v hotelovém domě, krytém bazénu, na kolejích a ZŠ Topolany. Středisko SOS v Nešverově ulici poskytlo vlastní nebytové prostory, kde budou do 3 týdnů vybudovány 3 bytové jednotky. Podle M. Vláčilové jsou všechny statické posudky uzavřeny, pokračují statická zajištění a výdřeva domů, nařízeno je 140 demolic. „Nyní hledáme citlivý způsob, jak demolice provádět,“ dodala náměstkyně. M. Vláčilová zdůraznila, že „městští statici“ jsou označeni žlutou páskou, posudky od jiných stavebníků radnice nebude uznávat.

K dnešnímu dni se na účtu pro vyplácení povodňových dávek sešlo 8 miliónů korun. Úřad města Olomouce, resp. sociální odbor v Hálkově ulici, byl pověřen k vyplácení těchto dávek také občanům z okolních obcí.

Jak řekl náměstek primátora M. Studený, Technické služby za pomocí několika soukromých firem a techniky z Českého Krumlova a Českých Budějovic svážejí nepřetržitě odpady z olomouckých ulic. Podle něj je situace na skládce v Mrsklesích kritická, a proto se obrátili na starostu Grygova, který souhlasil s vyvážením čisté stavební sutě na tamní skládku. Suť mohou do Grygova vozit pouze Technické služby. Podle M. Studeného město požádalo armádu o pomoc při vyklízení sklepů. 
Radní se včera zabývali také změnami v městském rozpočtu. Určili několik investičních akcí, které budou odloženy, a rozhodli vytvořit systém nepřímé finanční podpory pro postižené buď formou příspěvku, nebo na koupi nového bytu či na získání nového pozemku. O těchto variantách bude rada jednat příští týden. Rada vydala rozhodnutí, že nikdo z městských úředníků nesmí přijímat přímo finanční obnosy od dárců, peníze na městské konto se budou převádět pouze složenkami. Pro potenciální dárce – firmy a podniky budou připraveny darovací smlouvy. 

Hrozí nálety komárů

Okresní hygienička MUDr. Anna Folprechtová dnes opět potvrdila, že všechny využívané zdroje pitné vody ve veřejné síti jsou na Olomoucku nezávadné, pouze ve Slavoníně a Mariánském údolí byly ve vzorcích nalezeny v malém množství mikroby, které by mohly signalizovat eventuální znehodnocení místních zdrojů. Jak ale MUDr. Folprechtová uvedla, jednalo se o tak nepatrné množství, že občané nemusejí mít strach vodu používat ke konzumaci, pouze preventivně je doporučováno ji převařovat po dobu 15 minut.

V těchto dnech je spíše aktuální nebezpečí rozšíření infekcí prostřednictvím much masařek a bzučivek. Tento hmyz se silně rozšiřuje a jelikož jeho hlavním předmětem zájmu jsou výkaly a uhynulí živočichové, je nutno před ním chránit hlavně potraviny. Před mouchami varuje občany ve své zprávě pracovník OHS RNDr. Josef Chmela a dále upozorňuje, že zjistil enormní rozšíření komářích larev ve všech zatopených oblastech. Při současných teplotách, lze očekávat expanzi milionových komářích hejn přibližně v týdnu od 21. července. -so-

Pro nezaměstnané veřejně prospěšné práce

Olomoucký Úřad práce je oficiálně již v provozu, avšak vzhledem k tomu, že je stále bez proudu a bez telefonního spojení, poskytuje pouze omezené služby. Uchazeči o zaměstnání jsou zde jen zaevidováni, aktuální nabídka pracovních příležitostí zatím neexistuje. Jak ale řekl vedoucí odboru zprostředkování Vladislav Mecnarowski, občané mohou vyčkat doma, budou o sjednaných schůzkách informováni včas poštou.

Jak uvedl ředitel ÚP ing. Vladimír Válek, poskytne jeho úřad nezaměstnané klienty pro veřejně prospěšné práce, a to organizacím s právní subjektivitou, které nejsou výdělečně činné, např. školám, azylovým domům, Charitě apod. Na Úřad práce se podle jeho slov mohou obracet s požadavkem na počet potřebných pracovníků také starostové obcí. Všem zmíněným organizacím, které nabídku pracovního úřadu využijí, bude ÚP refundovat mzdy svých klientů. Protože ÚP je ještě stále bez jakéhokoliv spojení, doporučuje V. Válek obrátit se telefonicky buď na okresní krizový štáb, nebo osobně na Úřad práce na Mgr. Janu Čuhlovou. -so- 

Černovíru pomohou vojáci

V nejvíce postižené čtvrti Olomouce – v Černovíře – je situace stále kritická. Stojatá voda v některých ulicích ještě stále dosahuje půlmetrové výšky. Po leteckém monitoringu, který odhalil narušenou železniční trať poblíž mostu u Hradiska, se dnes hasiči rozhodli svést odtok vody do Trusovky. Pokud by se zásah podařil, měla by během dnešního a zítřejšího dne voda klesnout o 50 centimetrů. 
Z nočního jednání primátora a generála Voznici vzešlo další rozhodnutí – do Černovíra budou nasazeni vojáci. Během dneška zde budou instalovány mobilní záchodky a umývárny. Armáda poskytne tři polní kuchyně s nepřetržitým provozem. Rada města vyzývá občany, kteří by v nich byli schopni vařit, aby telefonovali na všechna informační čísla ÚMO. Armáda rovněž dodá postiženým lidem nové oblečení a postará se o hygienická opatření. Během těchto dnů bude v Černovíře instalováno bodové osvětlení a náhradní zdroj osvětlení v místní ZŠ. Občané jsou vyzýváni, aby zbytečně a ze zvědavosti nenavštěvovali tuto lokalitu. „Lidé tam žijí jako v začarovaném kruhu, někteří spí ve stanech a na půdách, mají domácí zvířata v domech. Prožívají své osobní tragédie,“ vysvětlila náměstkyně primátora M. Vláčilová. Město si je podle jejích slov vědomo kritického stavu v této městské části, a proto se snaží najít pro Černovírské náhradní bydlení co nejblíže jejich původním domovům. Se Správou kolejí a menz jedná o zprovoznění vysokoškolských kolejí v této městské části, kam by mohlo být umístěno 30 lidí. M. Vláčilová také varuje před falešným obchodníkem s pozemky, který se údajně v Černovíře objevil a nabízel za odkoupení parcely proti podpisu smlouvy peníze v hotovosti. 
V černovírské základní škole zřídila radnice své informační a kontaktní centrum, kde mohou občané podávat žádosti o povodňovou dávku. Zde jim budou dávky a také důchody vypláceny. Ve škole jsou Černovírským k dispozici také psychologové. 

Také univerzita počítá škody

Tak dopadly sbírky zákonů uložené na Právnické fakultě Univerzity Palackého.

Zatím největší škody zjistili pracovníci Univerzity Palackého ve Sportovní hale, která byla zatopena do výše 1,5 metru (kotelna,trafostanice,celá plocha tělocvičny,laboratoře a všechny přilehlé prostory). Jen oprava nové palubové podlahy si vyžádá asi 3 až 4 miliony korun. Voda zaplavila také celé přízemí objektu FTK v Hynaisově ulici.

Poškozeny byly také budovy Pedagogické fakulty na Žižkově nám., kde voda zatopila celý suterén s řídícím počítačem VST, trafostanicí a dílnami pro výuku. Záplavy postihly také Společnou laboratoř optiky UP a Fyzikálního ústavu ČAV, a prostory Katedry optiky na tř. 17.listopadu, kde vzhledem k nákladnému přístrojovému vybavení škody přesahují dva miliony korun. Povodni se nevyhnuly ani objekty Přírodovědecké fakulty na tř. Svobody, Právnické fakulty na tř. 17. listopadu a Filozofické fakulty ve Vodární ulici. Ve všech budovách byl zatopen suterén, včetně trafostanic, kotelen a některých učeben. Částečně byly zatopeny také koleje (U Sportovní haly, na tř. 17. listopadu a ve Šmeralově ulici). V těchto objektech byly vytopeny celé suterény a přízemí, trafostanice a prodejna skript včetně zásob.

Jak uvádí rektor UP ve zprávě adresované ministru školství ČR, hrubý odhad, který se bude teprve upřesňovat při postupném odstraňování závad, předpokládá, že celkové náklady na likvidaci následků povodní budou činit téměř 20 milionů korun. -mav- 
 
Sedm dramatických dnů na Olomoucku
 
Zatopená území města

Z celkové plochy města Olomouce, která je 10 335 hektarů, zaplavila vzedmutá Morava 3340 ha, tj. 32,32 %.

Zcela zaplaveny (100 % plochy katastru) byly Lazce a Chomoutov, z 98,93 % Černovír, z 96,36 % Nové Sady, z 92,63 % Klášterní Hradisko, z 86,96 % Pavlovičky, z 68,39 % Hejčín, z 67,94 % Povel, z 52,40 % Olomouc město, z 50,70 % Nemilany, z 44,21 % Holice (největší čtvrť města), z 35,80 % Hodolany, z 30,00 % Nový Svět, z 24,60 % Týneček, z 20,49 % Slavonín, z 16,88 % Chválkovice, z 15,70 % Řepčín, z 15,22 % Bělidla a z 6,55 % Nová Ulice. 

Před zapojením elektřiny nutná revize

Severomoravská energetika, a. s. upozorňuje odběratele elektřiny, zejména organizace a domovní správy, na nutnost revidovat svá odběrná zařízení před opětovným připojením na elektrickou síť. 
Zatopená elektrická zařízení v objektech je nutno odpojit, vysušit a před opětovným připojením revidovat odbornou firmou. Energetici rovněž varují občany, aby se nedotýkali spadlých drátů, otevřených rozvaděčů a obnažených kabelů.

Na Letné uzavřete plynové kohouty

Severomoravská plynárenská a. s. Olomouc vyzývá odběratele plynu v oblasti mezi ulicemi Lazeckou, Na střelnici, Dobrovského, Václava III, na Letné a pravým břehem řeky Moravy, aby umožnili pracovníkům plynáren přístup k hlavním uzávěrům plynu, aby je mohli uzavřít. Budou se zde provádět zkoušky těsnosti plynovodů. Podle výsledku zkoušek sdělí plynárny odběratelům termín obnovení dodávky plynu. Odběratelé v místech přerušení dodávky plynu se vyzývají, aby uzavřeli všechny uzávěry před plynovými spotřebiči, popř. zkontrolovali, zda jsou uzavřené.

Výzvy a nabídky

  • Městský krizový štáb v Olomouci vyzývá občany, aby vyklidili zatopené sklepy panelových domů. Je potřeba zabránit případnému šíření nákazy ze zkažených uskladněných potravin.
  • Olomoucké Technické služby prosí občany, aby vyplavené věci na shromážděné na chodnících a určené k odvozu, pomáhali pracovníkům TS nakládat do kontejnerů.
  • Úřad města Olomouce vydává desinfekční prostředek SAVO pro občany ze zatopených oblastí dnes od 15 hodin pro Slavonín a Nemilany u p. L. Petříka v Kyselovské ul. 87 (tel. 412210), pro Chomoutov u p. Nemajera v ul. Hrachoviska 7, pro Černovír ve škole, pro Lazce v Urxově ul. 4 a pro ostatní zatopená místa v přízemí radnice na Horním náměstí.
  • Severomoravské energetické závody, a. s., se sídlem v Olomouci vyzývají občany, aby nevyhazovali odpad do zatopených trafostanic.
  • Od dnešního dne se v Olomouci vydávají a vyměňují propan-butanové bomby ve skladišti naproti Olmě.
  • Paní Skoupilová z Věrovan se potřebuje kontaktovat s Blankou Vitoslavskou z Troubek (nyní na ubytovně č. 8 v Lipníku nad Bečvou). Kontakt na tel.: 0601 50 84 51.
  • MUDr. Zbyněk Pejchal z Brna nabízí pomoc Romům postiženým záplavami. Kontakt na tel. č. 05/524453.
  • Hledá se Miroslava Nováková, bytem Zeyerova 22, Olomouc. Má se co nejdříve ozvat na adresu: Ota Kolář, Vysoká 5a, 466 02 Jablonec nad Nisou.
  • Hledáme přepravce, který by zdarma nebo za velmi nízkou cenu dopravil děti z Olomouce na tábor v okrese Jindřichův Hradec. Původní tábor v okrese Olomouc byl zatopen. Kontakt: ing. Vokurková, tel. 068/5436035 nebo 068/5418502 (do zaměstnání).
  • Český svaz stavebních inženýrů oznamuje, že bude bezplatně posuzovat všechny stavební konstrukce. Kontakt: ing. Karásek, tel.: 068/411414 

Vážení přátelé,
náš Zpravodaj končí. Chápali jsme jej jako charitativní pomoc při akutním nedostatku informací. Charita je instituce, která nepomáhá jen těm, kteří žádají o pomoc, ale její povinností je i potřebné vyhledávat a pomoc poskytnout. Nedostatek informací v Olomouci byl pro nás takovou situací. Bez informací se šíří fámy, hysterie a nepravdy, a ty ve svém důsledku vytvářejí chaos. Nevím, jestli jsme alespoň částečně pomohli tento chaos odstraňovat, to nejlépe posoudíte Vy, čtenáři. Za jistotu ale pokládám, že bez našeho zpravodaje by tisíce lidí v Olomouci dostatek informací neměli.

Můj dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vydávání Zpravodaje. Bez jejich mimořádného nasazení by Zpravodaj nevycházel.

Při pohledu na utrpení nelze nalézt jednoduše slova útěchy, a tak chci povzbudit všechny, kdo jsou schopni příjmout Kristův příklad, slovy otce kardinála ze včerejší návštěvy Olomouce: „Když na kříži volal – Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil – nedostal sice odpověď, ale právě proto, že přijal ono mlčení, byl vzkříšen“.

Jindřich Suchánek
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

--------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme všem občanům, kteří v těchto dnech ukázali svou lidskou tvář. Jsme si vědomi, že pro mnoho lidí tragédie ještě neskončila, ba naopak že začíná. Chci je ubezpečit, že mají a budou mít naši stálou podporu.

Marta Vláčilová
náměstkyně primátora Olomouce

--------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme: tiskárně JOLA za ochotu a trpělivost a členům rodiny Chlupovy za bezplatnou organizační a technickou podporu. Za nezištnou novinářskou výpomoc jsme vděčni fotografovi Moravského dne Jiřímu Kopáčovi, šéfredaktorce ŽUP PhDr. Veleně Mazochové, Svatopluku Otavovi, MUDr. Vladimíru Jordovi, Mgr. Bohumíru Kolářovi aTomáši Jemelkovi. Děkujeme také všem pracovníkům Arcidiecézní charity Olomouc a mnoha dobrovolným kolportérům. Bez jejich pomoci byste si sedm čísel Povodňového zpravodaje nemohli přečíst.

Tomáš Tichák, Marta Fišerová
redaktoři

 

Zpravodaj v PDF: 
PDF icon Povodňový zpravodaj č.7
Povodňový zpravodaj č.7Povodňový zpravodaj č.7Povodňový zpravodaj č.7Povodňový zpravodaj č.7