Povodňový zpravodaj č.2

11. 7. 1997

Vážení čtenáři, každodenním vydáváním povodňového zpravodaje chceme pomoci zejména těm z vás, které postihla živelní pohroma. Chceme ale také zabránit šíření fám a paniky. Snažíme se co nejlépe a co nejpohotověji informovat a aktuální situaci v Olomouci a okolí. Přestože voda klesá, k návratu k normálnímu životu je nutné ještě velkého úsilí a obětavosti, možná dokonce většího, než bylo třeba k záchraně holých lidských životů. Společně s vámi doufáme, že následky povodně budou odstraněny co nejdříve, a že tedy co nejdříve již našeho Zpravodaje nebude třeba. Děkujeme mnohým z vás, kteří jste nám nabídli pomoc nebo kteří jste nám poskytli důležité informace. Také vaši zásluhou je dnešní číslo Zpravodaje obšírnější a obsažnější. Další zprávy vám přineseme opět zítra v podvečer.
Redakce

Silnice z Olomouce jsou většinou průjezdné

Do dnešního poledne byla Olomouc stále rozdělena na dvě části rozvodněnou Moravou a pro osobní dopravu neprůjezdná. „Na druhý břeh“ lze autem dojet přes Litovel, Uničov a Šternberk. Průjezdná je dálnice do Brna, do Mohelnice i dál na Hradec Králové nebo do Šumperka, dojet lze do Přerova i do Ostravy přes Lipník n. B. Neprůjezdná je oblast Otrokovic a Uherského Hradiště. Dostupná je většina obcí na Olomoucku mimo zatopené oblasti.

Výzva humanitárním organizacím

Ústřední krizový štáb prosí organizace humanitární pomoci, aby již nevozili zásilky s materiální pomocí do skladu v Neředíně, ale aby se nejdříve spojily s humanitární sekcí krizového štábu na telefonu 068/5420954. Dozvědí se, na které konkrétní místo je třeba pomoc dodat.

Voda klesá, kritický stav trvá

Na zatopeném sídlišti na Lazcích zásobují obyvatele dobrovolníci chlebem a balenou pitnou vodou ze skladu zřízeného povodňovým štábem České katolické charity.

Hladina vody v zatopené Olomouci v noci na dnešek opět poklesla. Obyvatelé v zaplavených oblastech jsou podle informace náměstkyně primátora Mgr. Marty Vláčilové zásobováni díky pomoci vojáků z letecké základny v Neředíně. Dnes dopoledne proběhla statická zkouška mostů u Bristolu a na Masarykově ulici, aby mohly být zprovozněny pro autobusy DPmO. S osobní dopravou přes tyto mosty se podle M. Vláčilové zatím nepočítá, nabudou zatím jezdit ani tramvaje, protože není znám rozsah poškození kolejí. Odpoledne však již auta přes oba mosty jezdila. Povodňový štáb žádá řidiče, kteří zaparkovali auta na „vysokém mostě“ v Hodolanech, aby most uvolnili pro městskou hromadnou dopravu.

Kritická je dosud situace v Nemilanech, kde se hroutí zatopené domy. V Černovíře sice již voda klesá, mnohé domy, které se nezbořily povodňovou vodou, se ale rozpadají. Nejhorší stav je podle informací z měststkého povodňového štábu v Chomoutově, kde mnoho lidí odmítlo evakuaci a záchranáři se k ním nyní nemohou dostat. Podle M. Vláčilové žádají někteří občané Chomoutova o evakuaci, ta by však byla možná jen vrtulníkem, což dnes už není možné. V některých částech města byla dnes obnovena dodávka elektřiny, kdy půjde elektřina v zatopených částech, není zatím známo. Podle ing. Rataje, vedoucího provozního úseku Sevemoravské energetiky, a. s. pro okres Olomouc, bude nejprve nutné vyčistit po opadnutí vody zatopená napájecí zdroje.

Pro Olomouc bylo podle náměstkyně primátora M. Vláčilové dodáno několik tun desinfekčkích prostředků, které by měly zabránit šíření epidemií po opadnutí vody. Začaly se již čistit kanály. Zdravotní a hygienickou pomoc nabídla některá česká města. Ulice, které byly zaplaveny bude čistit armáda ve spolupráci s Technickými službami. O případném přistavení kontejnerů, kam by mohli občané vyhazovat zničené věci, městský povodňový štáb zatím nejednal.

Tlak v potrubí je nižší, ale voda je nezávadná

Podle sdělení náměstkyně primátora Olomouce Mgr. Marty Vláčilové je pitná voda ve městě zcela nezávadná. Městský povodňový štáb je neustále v kontaktu s Vodohospodářskou společností, která kvalitu vody sleduje. Protože je však částečně uzavřena vodárna v Černovíře, musel být snížen tlak v potrubí, proto je možné, že ve vyšších patrech některých domů voda neteče. Městský povodňový štáb proto žádá občany nižších pater, aby vodu zbytečně neodlévali do zásoby.

Darujte televizor

Městský povodňový štáb prosí ochotné občany, kteří mají starší černobílé televizory, aby je poskytli občanům soustředěným do provizorních ubytoven. Nabídky je možno sdělit paní Bůčkové nebo paní Večeřové na olomouckých telefonních číslech 5513361 nebo 5513262.

Olomouc bez primátora

Primátor Olomouce Ivan Kosatík odjel na dovolenou do zahraničí. Potvrdila to dnes jeho náměstkyně Mgr. Marta Vláčilová. Podle jejích slov s jeho odjezdem městský povodňový štáb souhlasil. „Bylo to naše společné rozhodnutí,“ zdůraznila a dodala, že primátorova nepřítomnost neohrozí práci štábu ani činnost Městského úřadu.
Samotná náměstkyně primátora, která je též členkou městského povodňového štábu, dnes v 10.00 oddávala na olomoucké radnici - ženichem byl ředitel olomoucké městské policie Jiří Král.

Plyn ve městě

Rozvod plynu v provozní oblasti Olomouc nebyl přerušen s výjimkou míst, která jsou pod vodou a kde z tohoto důvodu dodávky zatím nelze obnovit, v ostatních případech jde o místní výpadky. Jak upozornil vedoucí místního rozvodu Severomoravské plynárenské, a. s. pan Pajer, při zjištění přerušené dodávky plynu či jeho úniku mají občané zajistit uzavření spotřebičů a přívodu plynu a dbát bezpečnostních předpisů. Při obnovování dodávky plynu je třeba, aby obyvatelé byli v objektu přítomni.     -mav-  

Krizový štáb v Olomouci včera navštívil prezident republiky Václav Havel

Potravin je a bude dost

Policie České republiky včera oznámila, že pokud bude někdo přistižen při rabování nebo se prokáže, že předražuje potraviny, bude zatčen a bude na něj okamžitě uvalena vazba. Podle informace Mgr. Marty Vláčilové, náměstkyně olomouckého primátora a členky městského povodňového štábu však zatím takový případ v Olomouci a okolí nebyl zaznamenán. Opuštěné domy jsou střeženy policejními a vojenskými hlídkami.
Povodňový štáb vyzývá občany, aby si nenakupovali zásoby, netvořili fronty a nevytvářeli tak prostor pro spekulanty a lichváře. Výpadek zásobování nehrozí a ústřední sklad při krizovém štábu je dnes například chlebem zásoben více, než je nyní schopen do postižených oblastí distribuovat.

Městský povodňový štáb prosí občany, kteří se ocitli bez prostředků a bez potravin, aby se dostavili do sídla štábu na neředínském letišti a nežádali o pomoc přímo ze skladů, kde je shromažďována pomoc. Vyskytly se již případy falešných žadatelů. Peníze zatím povodňový štáb nikomu neposkytuje, protože většinou nefungují banky a jen v částečném provozu je Městský úřad.

Městský povodňový štáb v Olomouci eviduje zatím padesát občanů, jejichž domy byly zbořeny a kteří se tedy nemají kam vrátit. Včera se uskutečnila první koordinační porada na toto téma s ředitelem Správy domovního fondu.

Páté evakuační místo v ZŠ na Tererově náměstí

V Olomouci funguje do dnešního poledne pět provizorních ubytoven pro evakuované občany ze zaplavených městských čtvrtí:
   ZŠ Helsinská, tel. č.: 541 32 245
   ZŠ Fr. Stupky, tel. č.: 541 52 07, 541 57 68
   MŠ Jílová, tel. č.: 541 52 33, 541 55 48
   Gymnázium v Čajkovského ulici, tel. č.: 542 04 80
   ZŠ nám. Terera, tel. č.: 541 32 62

O evakuovaných osobách se můžete dozvědět na centrální evidenci, kontaktní telefonní číslo je 0601 220 600. Na něm by měly být k dispozici seznamy evakuovaných občanů.  

Důchody by měly být ještě dnes

Podle slov náměstka ředitele pro provoz a obchod Okresní správy pošt v Olomouci pana Prokeše všechny provozovny v rámci okresu fungují, včetně Litovelska, kromě pošty 18 ve Slavoníně, jejíž služby v příštím týdnu převezme provozovna v Nemilanech, popř. další blízké pobočky. Vzhledem k tomu, že zásilky lze přepravovat pouze prostřednictvím omezeného počtu vozidel (průjezdná železniční trať je jen ve směru Kostelec na Hané), nelze u nich zaručit dodržení data dne dodání. Vyplácení důchodů, sociálních dávek apod. s platností 12. 7. (sobota) budou řádně vyplaceny během dneška v příslušných provozovnách. Do míst, kde pošta nebude mít dostatek finančních prostředků dnes, budou chybějící peníze dodány dodatečně tak, aby vyplácení mohlo probíhat v rámci mimořádné služby zítra, tj. 12. července.

Vařiče pro Přerovsko

Jak jsme včera informovali, nejvíce postiženou obcí na Přerovsku jsou Troubky, kde byla povodněmi zničena většina domů. Občané z této obce jsou evakuováni na několika místech v Přerově. Podle posledních informací mají zatím dostatek chleba a pitné vody. Podle slov Jindřicha Suchánka, ředitele Arcidiciecézní charity Olomouc do Přerova od dnešního dne distribuují balenou vodu, trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. V příštích dnech však budou občané z Troubek nutně potřebovat větší počet propan-butanových vařičů i s bombami. Proto se J. Suchánek obrací na občany s prosbou, zda by mohli darovat vařiče i s bombami pro tuto postiženou oblast. Případní dárci je mohou přinášet do skladu v Křížkovského 6.

Knihovna pod vodou

Zřejmě největší škody ve školských zařízeních napáchala povodeň v budově francouzské sekce Slovnaského gymnázia v Pasteurově ulici. Během velmi krátké doby bylo zatopeno celé přízemí s francouzskou knihovnou, technickým vybavením odborných učeben, počítačovou sítí a dokumentčním centrem školy. Pod vedením Vladimíra Zicháčka, ředitele SGO, nyní probíhají zaměřené na minimalizaci škod. -bk- 

Mapují venkov a potřebují dobrovolníky

Dnes začali pracovníci olomoucké Charity monitorovat a mapovat situaci na vesnicích v postižených okolních oblastech. „Doufáme, že během víkendu se nám podaří shromáždit dost informací, aby pomoc byla účinná a adresná,“ uvedl J. Suchánek. „Vytváříme také seznam dobrovolných brigádníků, kteří budou moci nejlépe celý týden pomáhat v postižených vesnicích. Je to práce skutečně dobrovolná, protože musejí mít polní spaní, jídlo a peníze na celý týden vlastní,“ vysvětlil ředitel ACHO. Jak dál řekl, evidují také řidiče, kteří by byli ochotni být týden v těchto vesnicích k dispozici.

Proč se v Křížkovského svítí

Již třetí den „jede“ olomoucká Arcidiecézní charita na vlastní zdroj elektrického proudu. Dva dny byl v provozu vlastní agregát na 1 kW. Včera dodal Charitě Hasičský záchranný sbor z Brna-Pozořic elektrocentrálu na 7,5 kW i s obsluhou. Ta zásobuje elektřinou budovu v Křížkovského 6 do doby, kdy bude obnovena dodávka elektrického proudu v Olomouci. Elektrocentrálu obsluhuje Petr Kříž, který se od včerejšího odpoledne ochotně podílí na veškeré práci v humanitárním skladu.

Zcela zatopeny byly také Unčovice

Zítřejší varhanní koncert byl zrušen

Podle informace olomouckého varhaníka Petra Planého se zítřejší koncert americké varhanice Janice Beckové neuskuteční. Umělkyně sice včera přiletěla do Prahy, ale po zvážení povodňové situace se rozhodla, že po krátkém pobytu v Praze odletí do Košic, kam měla namířeno po plánovaném vystoupení v olomouckém chrámu sv. Michala. Hlavním důvodem pro zrušení koncertu byla obava, že ve městě nebude včas obnovena dodávka elektrického proudu. -bk-

Pomoc přišla také z Pelhřimovska

Již v pondělí v noci navštívil postižené a povodněmi ohrožené oblasti na Olomoucku a Šumpersku přednosta pelhřimovského Okresního úřadu ing. Zdeněk Kadlec. Díky jeho návštěvě vyjela v úterý ráno první auta s humanitární pomocí z pelhřimovského okresu. Dnes například pelhřimovská Charita přivezla do Olomouce dvě Avie s balenou vodou, trvanlivými potravinami, baterkami, svíčkami, zápalkami a malými kanystry na pitnou vodu. Poděkování patří městským úřadům v Pelhřimově, Pacově, Horní Cerekvi a Lukavci, také všem obyvatelům Pelhřimovska a okolí, kteří jakkoliv přispěli či pomohli, a také firmám Watrans a VHS Pelhřimov. 

Litovelsko je zásobeno

Jak uvedl starosta města Litovle Vojtěch Grézl, je na Litovelsku zajištěna pitná voda i zásobování včetně hygienických potřeb. Obyvatelé (asi 200 lidí) ze zaplavených oblastí okresu byli evakuováni do místní ZŠ Opletalova, někteří z nich se podle možností postupně vracejí zpět. Také zásobování míst postižených povodněmi probíhá podle V. Grézla plynule. Na Litovelsku není nikdo pohřešován. -mav-

První lékařská pomoc

V nesnadných podmínkách (mnohdy i bez elektřiny, fungujících telefonů či vody) pracuje Územní středisko záchranné služby v Olomouci, plnící úkoly rychlé záchranné služby, lékařské služby první pomoci, letecké záchranné služby a převozu nemocných. Olomoucká záchranná služba pracuje v posílených směnách a pomáhá průběžně občanům postiženým povodněmi. Její pracovníci zasahovali ve vrtulníkových akcích, poskytovali po transportu hasičskými čluny základní lékařskou pomoc přímo v zatopených domech podél Moravy a ošetřovali nemocné v ubytovnách pro evakuované. Onemocnění majících souvislost se současnými záplavami bohužel rychle přibývá - infekce dýchacích a močových cest, akutní psychické reakce na těžký stres. Mnoho starších občanů se ocitlo bez základních léků, mnohým nemohli poskytnout pomoc jejich praktičtí lékaři, kteří sami byli uvězněni povodněmi. Ti všichni mohou vyhledat lékařské ošetření na non-stop pracovišti lékařské služby první pomoci na třídě Svobody (u tržnice), nebo využít možnosti návštěv lékařů v bytech - i mimo Olomouc - či v případě ohrožení života výjezdů týmů rychlé zdravotnické služby. 

Výzvy a nabídky

  • Hledá se pan František Dohnal, bytem Jablonského 80 v Olomouc-Černovír. Pan Dohnal se má ozvat rodině Ortových na telefonní číslo 52 33 372.
  • Pan Sedlář z Lutiny hledá dceru Milenu (15 let), která byla naposled pravděpodobně na Lazcích u paní O. Kořínkové. Jakékoliv informace můžete zanechat na tel. č.: 068/52 220 05.
  • Ve středu 9. 7. kolem 9.30 hodin se při evakuaci na Gorazdově náměstí v Olomouci ztratila velká hnědá kožená brašna s nejnutnějšími věcmi a oblečením především pro děti. Jeden popruh byl utržen, ucha byla svázána šedou síťovkou. Majitelka tašky Jana Petrů prosí případné nálezce, aby ji do neděle kontaktovali na telefonním čísle 541 44 19 (Einsteinova 30), nebo nechali alespoň vzkaz v evakuačním místě v základní škole F. Stupky.
  • Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) prosí občany, kteří mají možnost zapůjčit nebo darovat invalidní vozíky, aby je dovezli na do sídla ACHO v Křížkovského 6, kde funguje nepřetržitě služba v humanitárním skladu. Během posledních dní totiž voda odplavila vozíky několika spoluobčanům, kteří jsou na ně odkázáni, a ti zůstali bez možnosti pohybu a dopravy.
  • Společnost Vahal nabízí pomoc při zprovoznění počítačů, do nichž vnikla voda. Mokré nebo namočené počítače by se neměly zapojovat. Pracovníci této firmy je bezplatně rozeberou a vyčistí. Na náhradní díly poskytnou výrazné slevy. Kontakt: Vrahovická 56, Prostějov, tel. č.: 0508/360 280 nebo 0602 727 359.

Potřebujete někoho či něco najít? Chcete někomu něco důležitého vzkázat? Chybějí vám potraviny či jiné věci nezbytné k životu? Rádi byste nějak konkrétně pomohli? Přijďte do naší redakce v Křížkovského ulici 6 v Olomouci nebo zavolejte v kteroukoli dobu na telefonní číslo redakce 068/5222005 nebo na čísla Arcidiecézní charity 068/5229380, 5229390.

Podle technických možností otiskneme váš stručný text co nejrychleji. Chcete-li, aby vyšel ještě téhož dne, sdělte nám jej do 13 hodin. 

 

Povodňový zpravodaj č.2Povodňový zpravodaj č.2Povodňový zpravodaj č.2Povodňový zpravodaj č.2