Povodňový zpravodaj č. 1

10. 7. 1997

Chceme pomáhat informacemi

Vážení čtenáři, také do Olomouce směřují v těchto dramatických dnech a hodinách nabídky a dodávky pomoci všeho druhu. Pomáhají státní orgány a charitativní organizace, projevuje se lidská solidarita ze strany podniků i jednotlivců z celé republiky, i záplavami postižení občané se snaží pomáhat si vzájemně. Do ústředního skladu krizového povodňového štábu na neředínském letišti přijíždějí kamiony, do olomoucké Charity přicházejí občané s taškami, přijíždějí sem auta naložená chlebem, balenou vodou, zdravotnickými a hygienickými potřebami. Pomoci se zdá být někdy víc, než je možné průběžně distribuovat. Jak se však snižuje hladina vody, postupně teprve vycházejí najevo katastrofální důsledky živelní pohromy. Je zřejmé, že k návratu k běžnému životu bude zapotřebí nesmírného úsilí, obětavosti a pochopitelně také mnoha dalších peněz a materiálních darů.
Střední Morava je v těchto hodinách stále ochromena. V Olomouci není elektřina, chybějí i baterie, těžko se navazuje dopravní i telefonické spojení. Občané v zatopených oblastech jsou odřezáni od světa, centra pomoci nevědí o jejich konkrétních potřebách. Evakuovaní lidé se obávají o své domovy. Šíří se nepodložené zvěsti a přitom se mnohé důležité informace, výzvy či varování nedostanou k těm, jichž se týkají. Proto se povodňový štáb České katolické charity rozhodl vydávat a šířit Povodňový zpravodaj, který právě dostáváte do rukou. Každý den do doby, kdy to již nebude třeba, se budeme snažit přinášet vám co nejčerstvější zprávy z vašeho okolí, informovat vás možnostech spojení se středisky pomoci. Samozřejmě ani my zatím nejsme informováni o všem, situace je ještě velmi nepřehledná. Uvítáme proto všechny vaše podněty a doplňující informace. Od zítřka také vylepšíme grafickou úpravu našeho Zpravodaje, který vytváříme tak, jak nám to dovolují podmínky. Děkujeme tiskárně v Kostelci na Hané, bez jejíž mimořádné ochoty by zpravodaj nemohl vyjít.

Redakce

Probíhá evakuace

V Olomouci bylo do dnešního poledne evakuováno do provizorních ubytoven v základních školách v Helsinské a Stupkově ulici, na gymnáziu v Čajkovského ulici a do mateřské školy v Jílové ulici celkem zhruba 500 osob. Další zůstali v provizorních objektech. O evakuovaných osobách se můžete dozvědět na kontaktním telefonním čísle (Eurotel) 0601 220 600, na němž by měly být k dispozici seznamy evakuovaných občanů.
Nejhůře je na střední Moravě postižena zřejmě obec Troubky, z níž bylo evakuováno na 4 tisíce obyvatel do blízkých kasáren.

Farmak nehrozí. Hradisko odřezáno od světa

Hrozící ekologickou katastrofu ze zatopeného Farmaku se podařilo odvrátit. Sudy s chemikáliemi, které se daly vodou do pohybu, byly podle informací z krizového štábu včas zajištěny.
Vojenská nemocnice v Klášteru Hradisko je nadále zcela odřezána od světa. V nemocnici se nachází 175 pacientů, uchýlilo se do ní i 79 zdravých občanů ze zaplaveného okolí. Nemocnici zásobují vrtulníky, elektřinu získává z vlastního agregátu, má i dostatek pitné vody z cisterny.

Chirurgické oddělení v Pasteurově ulici bylo přestěhováno do Fakultní nemocnice. Někteří pacienti byli převezeni do vojenské nemocnice ve Vyškově.

Vodu raději převařit

Olomoucká Okresní hygienická stanice průběžně monitoruje kvalitu pitné vody v Olomouci. Podle okresní hygieničky Anny Folprechtové je pitná voda zatím nezávadná, doporučuje se ale jí před použitím převařit, protože obsahuje zvýšené množství chlóru.

Hrozí stržení mostu

Motoristé, kteří by se chtěli dnes a v nejbližších dnech vydat směrem na Brodek u Přerova, nemají podle tiskové mluvčí velitelství 2. armádního sboru jezdit po komunikaci mezi Věrovanami a Citorem. Silnice je neprůjezdná a hrozí, že spadne most.

Ordinace fungují

Olomoučané, kteří potřebují v těchto dnech vyhledat lékařskou pomoc, mohou navštívit dětskou ordinaci a ordinace praktického lékaře a internisty v zařízení SPEA (bývalá Poliklinika Olomouc) na náměstí Hrdinů 2. Ordinace budou otevřeny podle potřeby. Vchod je z ulice U hradeb. Podle ředitelky SPEA MUDr. Marie Horákové je možné si vyzvednout léky v lékárně v Palackého ulici. Léky na receptech s poznámkou lékaře Povodeň nemusejí pacienti doplácet.

Můžete se obracet na městský povodňový štáb

Jak uvedla náměstkyně olomouckého primátora Marta Vláčilová, krizové štáby monitorují a evidují všechny odříznuté a zatopené části města. Náměstkyně Vláčilová vyzývá občany, aby nepodléhali panice a v případě nouze se obraceli na městský povodňový štáb, který nepřetržitě pracuje na letišti v Neředíně, nebo přímo na čtyři provizorní ubytovny na olomouckých školách (viz zpráva Evakuace probíhá).

Humanitární sklad na neředínském letišti

Od úterka přijímá humanitární pomoc ústřední sklad na neředínském letišti. Vítána je především pitná voda, trvanlivé potraviny, kojenecké potřeby. Dostatek je šatstva, peněžní dary sklad nepřijímá. Distribuci provádějí Český červený kříž, jednotlivci a vojsko.

Charita přijímá dary a pomáhá

Také od úterka přijímá po celý den a noc nepřetržitě materiální a finanční pomoc sklad v sídle Arcidiecézní charity v Křížkovského ulici 6 v Olomouci. Žádány jsou například pitná voda, dětské pleny, hygienické vložky, trvanlivé potraviny a peněžní dary. Šatstvo Charita nepřijímá. Na konto Česká katolická charita - povodeň 19-996660227/0100 je možno zasílat příspěvky, ze kterých budou financovány nejnutnější potřeby.
Včera a dnes dopravovala Charita základní potřeby přímo do zaplavených oblastí Olomouce čluny s pomocí dobrovolníků z řad obyvatel a auty do provizorních ubytovacích středisek ve městě. Azylový dům Samaritán přijímá od úterka non-stop k nouzovému ubytování lidi postižené záplavami. K dispozici je celkem 30 míst, z nichž několik je již obsazeno.

Potřebujete někoho či něco najít? Chcete někomu něco důležitého vzkázat? Chybějí vám potraviny či jiné věci nezbytné k životu? Rádi byste nějak konkrétně pomohli? Přijďte do naší redakce v Křížkovského ulici 6 v Olomouci nebo zavolejte v kteroukoli dobu na telefonní číslo redakce 068/5222005 nebo na čísla Arcidiecézní charity 068/5229380, 5229390. Podle technických možností otiskneme váš stručný text co nejrychleji otiskneme. Chcete-li, aby vyšel ještě téhož dne, sdělte nám jej do 13 hodin.

Zpravodaj v PDF: 
PDF icon Povodňový zpravodaj č.1
Povodňový zpravodaj č.1Povodňový zpravodaj č.1Povodňový zpravodaj č.1Povodňový zpravodaj č.1