Povodeň na lístečcích – minutu po minutě

Vlkoš
8. 7. 1997

„Dochází k jiskření na trafostanici na Kanovsku, kde je nejvíce vody. Hladina vody se zvyšuje i v ulici Za mlýnem, kde vede v zemi elektrický proud. To způsobuje paniku a stres občanů obce.“

Ulici, kde bydlí paní Svatava, se voda jako zázrakem vyhnula. Přesto se místní kronikářka aktivně zapojila do dramatického dění v obci. Pomáhala s evakuací, vařila horký čaj pro zasahující muže a byla vždy vyzbrojená tužkou a papírkem, jindy zase tím, co bylo po ruce, třeba jízdním řádem. Hodinu po hodině, někdy i minutu po minutě, zapisovala, jak voda ohrožovala Vlkoš. Je noc z pondělí 7. 7. na úterý 8. 7. a voda si začíná razit cestu do vesničky…

Úterý 8. 7.

4:00 – v obci je vyhlášen 3. stupeň ohrožení a místní rozhlas a siréna občany upozorňují, aby vypnuli elektrický proud u všech spotřebičů a přesunuli se v domech do vyšších míst (na komory, hůry).

4:25 – voda v ulici Ke mlýnu dosahuje hladiny již 60 cm, zaplavuje všechny domy, sklepy, zahrady, viditelně stoupá a valí se do obce.

5:00 – jsou zaplaveny další části obce a voda se stále prudce zvedá. Pověřili mě otevřít školu, kam mají být evakuováni lidé za zatopených ulic a domů.

5:25 - jsme stále bez telefonického spojení. Hledá se pomoc vysílačkou, ale marně. Od půlnoci nejde ani mobilní telefon, všechno je hluché. Vysílačkou vyzýváme Energetické závody Přerov k vypnutí elektrického proudu v obci, neboť už dochází k jiskření na trafostanici na Kanovsku, kde je nejvíce vody. Podaří se nám navázat spojení s vysílačkou z Ostravy, přesto energetické závody neberou zprávy hasičů v úvahu a požadují ověření hlášení starosty osobně. Ten není k zastižení, zajišťuje záchranné práce. Hladina vody se zvyšuje i v ulici Za mlýnem, kde vede v zemi elektrický proud. To způsobuje paniku a stres občanů obce.

5:38 - podaří se nám dostihnout starostu, aby potvrdil zprávu Energetickým závodům v Přerově o katastrově ve Vlkoši a požádal o urychlené vypnutí celé obce. Hasiči a další obětaví lidé začnou ihned s evakuací osob do budovy školy, odvážejí i domácí zvířata, koně, krávy, potom i prasata.

6:30 - proud vody se valí na náves, kolem márnice za kostel a také k poště a škole. Voda stoupá a zaplavuje dědinu. Stále se nedaří získat spojení s povodňovým štábem. Žádná pomoc nepřichází. Jeden z občanů míří na letiště, kde požádá o pomoc – auto – techniku. Zajistí Tatru 815. Další dva občané použijí vlastní čluny a přepravují děti a staré občany, nemocné atd. Jsou to jediné dopravní prostředky, které zajistily kontakt s obydlím lidí. Obec je stále bez proudu, vody, poštovního spojení, s hluchými telefony a mobily (není kde dobíjet), jsme odříznutí od všeho.

8:00 - situace se zhoršuje, voda stále stoupá – žádné spojení.

Vlkoš, Povodeň na lístečcích